Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)

 

Наукові праці

Про фундацію

Південна фундація педагогіки – неурядова, неприбуткова громадська організація, що була заснована у 2011 році. Головний офіс організації знаходиться в місті Одесі.

Ідея створення організації з’явилась ще у 2010 році. Головною місією фундації є дослідження якості надання освіти в учбових закладах України всіх рівнів та розвиток педагогічної думки. Для вітчизняної педагогічної науки і практики набуває особливої актуальності вивчення перспектив розвитку освітянської галузі в умовах приєднання до Болонського процесу. Також однією з складових завдань є сформування інфраструктури для обміну досвідом між співробітниками дослідних, освітніх і комерційних організацій.

Діяльність організації має міжрегіональний характер. Отримані в процесі діяльності знання використовуватимуться учасниками фундації в подальшій навчальній та дослідницькій діяльності. Одним із завдань фундації, що реалізовується завдяки цьому ефекту, є підготовка якісних молодих фахівців, які згодом складуть педагогічну еліту різного рівня.

 

Структура Південної фундації педагогіки:

Південну фундацію педагогіки очолює Голова правління та Рада організації, які обираються найвищим керівним органом Південної фундації педагогіки – Загальними зборами організації, які проводяться кожен рік.

У складі Південної фундації педагогіки постійно діють декілька підрозділів з різноманітними напрямами роботи, які утверджуються Радою організації.

Для забезпечення виконання адміністративної та господарської діяльності Південної фундації педагогіки у її складі функціонує Секретаріат.