Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)

 

Наукові праці

Сфери дослідження

Метою діяльності Південної фундації педагогіки є розвиток педагогічної науки в Україні та сприяння науково-практичним дослідженням студентів-педагогів та молодих фахівців. Для виконання згаданої мети, організація проводить конференції, круглі столи, семінари та робочі зустрічі для обговорення проблем, що на сьогодні стоять перед українською та світовою освітою.

Південна фундація педагогіки відкрита для пропозицій щодо організації різного роду проектів, мета яких співзвучна з метою діяльності фундації.

Основним видом взаємодії молодих науковців, педагогів, психологів та педагогічного студентства є проведення регулярних конференцій із загальних та галузевих проблем педагогіки та психології. Такі конференції надають можливість обміну досвідом їх учасникам, а також допомогають розвиватися учасникам у сфері власних наукових інтересів.